«INVIA EST IN MEDICINA VIA SINE LINGUA LATINA»

 

 

 

 

 

 

 

«Непрохідний є в медицині шлях без латинської мови»

( Латинське прислів’я)

 

 

      20 вересня 2021 року в Уманському медичному коледжі відбулося  відкрите практичне заняття з навчальної дисципліни «Основи латинської мови з медичною термінологію»  на тему : «Іменники ІІІ відміни (Declinatiob tertia). Чоловічий рід. Типи відмінювання. Латинсько-грецькі дублети».

   Заняття провела старший викладач, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії  Гур’єва Любов Іванівна. На практичному занятті викладачем використовувалися сучасні педагогічні методи та прийоми навчання, спрямовані на опанування та  поглиблення знань і формування фахових компетентностей у здобувачів освіти.

     Протягом заняття прослідковувався тісний взаємозв’язок  із природничо-науковими та клінічними дисциплінами, що дало змогу студентам зрозуміти практичне застосування навчального матеріалу теми.

 

 

 

Дата додання - 2021-09-20