«Health is above wealth»

 

 

    Вивчення іноземної мови в процесі фахової підготовки майбутніх сестер медичних та фельдшерів посідає одне із провідних місць.

    02 березня 2021року в Уманському медичному коледжі викладачем Коровкіним Сергієм Борисовичем проведене відкрите заняття із навчальної дисципліни «Іноземна мова»(за професійним спрямуванням) на тему: «Medicines and their forms. At the Chemist’s». На занятті використовувалися різні прийоми та форми розв’язання освітніх завдань, технічні засоби навчання, що сприяло високій активності студентів на занятті, ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу та розвитку навичок  зв’язного мовлення в професійній діяльності.

 

Дата додання - 2021-03-03