Сучасний погляд щодо збереження здоров’я населення

 

      Важливе місце у вивчені стану здоров’я населення належить демографічним процесам, захворюваності та рівню розповсюдження захворювань серед населення. Дані про демографічні процеси в суспільстві необхідні для організації діяльності установ охорони здоров’я, визначення потужності, розміщення мережі лікувально-профілактичних закладів та підготовки медичних кадрів, для розробки планів оздоровчих заходів.

    З огляду на це, все що стосується проблем здоров’я населення вимагає від майбутніх фельдшерів оволодіння необхідними знаннями та вміннями, щоб в практичній діяльності в значній мірі впливати на процеси захворюваності населення в цілому та окремих його груп зокрема.

  Саме цій проблемі було присвячене відкрите практичне заняття з навчальної дисципліни «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я» на тему «Основні показники здоров’я населення», яке провела в Уманському медичному коледжі досвідчений викладач-методист  Коріняк Олена Павлівна.

   На занятті викладач використала сучасні педагогічні технології, різноманітні форми роботи зі студентами, технічні засоби навчання, що у вдалому поєднанні з статистичними даними, навчальним матеріалом перетворили освітній процес у цікаве та захопливе заняття.

 

Дата додання - 2021-02-26