Відкрите заняття з навчальної дисципліни «Акушерство»

          На процес підготовки висококваліфікованих медичних фахівців впливає низка об’єктивних чинників, особливе місце серед яких посідають:  досвід, творчість, глибокі теоретичні та практичні знання викладача, а також впровадження сучасних методик  навчання.  Не менш важливим чинником є активність студентів під час  освітнього процесу та свідоме опанування обраного фаху.

          10.02.2021 року під керівництвом викладача акушерства та гінекології, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії  Троян А.В. проведено відкрите теоретичне заняття на тему: «Фізіологія вагітності. Діагностика вагітності». На занятті застосовувалися різноманітні педагогічні технології та сучасні технічні засоби навчання.

           Студенти із зацікавленням підійшли до вирішення медичних завдань, були активними, адже опанування матеріалу по темі – це не лише поглиблення знань, а і крок до усвідомленого батьківства.

 

Дата додання - 2021-02-19