Керівництво

  СКОРОБРЕХА Юрій Сергійович – виконуючий обов'язки директора коледжу, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

    Розпочав роботу в Уманському медичному коледжі з 1992 року викладачем клінічних дисциплін.  З 1998 по 2003 рік – завідувач відділення лікувальної справи. З 2003 р. – заступник директора з навчальної роботи. З 01.09.2015 року, розпорядженням Голови Черкаської обласної ради, призначений виконуючим обов'язки директора коледжу.

    Потяг до нового, енергійність, компетентність, відповідальність та творчість в роботі – його характерні риси, які дозволили набути високої педагогічної та професійної майстерності. Постійний пошук та впровадження нових технологій, форм та методів навчання, методична робота, вимогливість до себе та співробітників є взірцем для молодих колег, з якими щедро ділиться своїм досвідом.

     Він – один з  розробників навчальних програм, підручника, автор ряду методичних розробок.

     Під керівництвом та з його участю навчально-методична робота коледжу за рейтингом Міністерства охорони здоров’я України займає високі місця серед вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

    За активну участь у громадській та навчально-виховній роботі, значний особистий внесок у розвиток коледжу нагороджений Почесними грамотами Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки  України, Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаської обласної ради, Черкаської обласної державної адміністрації та обласної ради, Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф  Черкаської облдержадміністрації, Головного управління освіти та науки Черкаської облдержадміністрації, Черкаської обласної організації профспілок працівників охорони здоров'я  України, Уманської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України, виконавчого комітету Уманської міської ради.

________________________________________________________________________________________________

   Мамбик Юлія Валеріївна – заступник директора з навчальної роботи, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

   В коледжі розпочала працювати в 2002 році викладачем загальноосвітніх дисциплін. З 2010 по 2017 рік – методист коледжу.  З 2017 року – заступник директора з навчальної роботи.

   Вільно орієнтується в сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання та виховання, оскільки має великий досвід педагогічної  роботи.

   Постійно вдосконалює професійний рівень, тим самим забезпечуючи успішне формування системи знань студентів, здійснюючи моніторинг якості знань та практичної діяльності майбутніх молодших медичних спеціалістів.

   Старанно опікується інтелектуальним, духовним та фізичним розвитком студентів, плідно працює над удосконаленням професійної майстерності педагогічного колективу. Вважає, що від повноти знань і впевненості у власних силах медичного працівника залежить найдорожче – життя людини.

   Життєве кредо Юлії Валеріївни – складне зробити простим, просте зробити звичним, звичне зробити приємним.

   За активну участь у громадській та навчально-виховній роботі, значний особистий внесок у розвиток коледжу нагороджена Почесними грамотами  Черкаської обласної ради, Управління освіти та науки Черкаської облдержадміністрації, виконавчого комітету Уманської міської ради, Уманської районної державної адміністрації, коледжу.

    Переможець конкурсу "Жінка року - 2019" в номінації - Освіта і наука.

________________________________________________________________________________________________

     ДОМБРОВСЬКА Валентина Василівна - заступник директора з гуманітарної освіти та виховання, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

   Працює в Уманському медичному коледжі з 1993 року. З 2009 року – заступник директора з гуманітарної освіти та виховання.

   Під її керівництвом працює ефективна система виховної роботи в коледжі.

Спрямовує виховний процес на формування особистості, її високої освіченості і культури, кваліфікованого спеціаліста, здатного до творчої праці, професійного розвитку. Працює над створенням умов для самореалізації молодої людини як громадянина України, патріота своєї держави.

Висока виконавча дисципліна, відповідальність та творчий пошук в роботі - основні риси, які дозволили набути відповідної професійної майстерності. Є прикладом взаємовідносин викладача і студента.

    За активну участь у громадській та навчально-виховній роботі, значний особистий внесок у розвиток коледжу нагороджена Почесними грамотами Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаської обласної ради,  Головного управління освіти та науки Черкаської облдержадміністрації, Черкаського обласного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, Черкаського обласного товариства Червоного Хреста, Уманського міськрайонного товариства Червоного Хреста, виконавчого комітету Уманської районної ради та Уманської міської ради, Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради, Черкаської обласної організації профспілок працівників охорони здоров'я, Уманського міського благодійного фонду інвалідів «Союз Чорнобиль України».    

     Переможець конкурсу "Жінка року - 2016" в номінації - Жінка-громадський активіст.

________________________________________________________________________________________________

   БОНДАР Анатолій Анатолійович - заступник директора з господарчої роботи, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

   Працює в Уманському медичному коледжі з 1993 року. З 1999 року – заступник директора з господарчої роботи.

  За час роботи проявив якості умілого господарника та керівника господарчого підрозділу. Об’єктивно і коректно вміє дати аналіз трудової діяльності підлеглих, надає їм кваліфіковані поради.

Постійно турбується за збереження матеріальних цінностей, економію бюджетних коштів, покращення та розширення матеріальної та навчальної бази коледжу.

Бере активну участь у громадському житті.

    За активну участь у громадській та навчально-виховній роботі, значний особистий внесок у розвиток коледжу нагороджений Почесними грамотами Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф  Черкаської облдержадміністрації, Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, виконавчого комітету Уманської міської ради, коледжу.