Головна

Уманський медичний коледж - здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та Статуту коледжу. Коледж входить в структуру вищих навчальних закладів системи підготовки медичних спеціалістів України і підпорядкований Управлінню охорони здоров'я Черкаської обласної державної  адміністрації ...

 


             Загальні    відомості    

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Галузь знань: 22 Охорона здоров'я

  Спеціальність: 223 Медсестринство

Спеціалізації:

Лікувальна справа 

Сестринська справа 

 

       Коледж має достатню матеріальну базу, яка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, кадровий потенціал та відповідне методичне забезпечення надання освітніх послуг на рівні підготовки молодших спеціалістів.

       Високе визнання отримав наш навчальний заклад при підготовці медичних кадрів середньої ланки для системи охорони здоров’я  України, за що рішенням Президії Асамблеї ділових, наукових і творчих кіл України нагороджений Всеукраїнським знаком якості „Вища проба”, нагороджений Почесним дипломом «Діловий імідж України. Здобутки. Досвід. Визнання.», Лідер національних рейтингових програм «Флагмани України» та  «Флагмани освіти України», занесений до "Енциклопедії медичної освіти України" .